Inschrijvingen voor schooljaar 2018-2019

Via e-mail of telefoon kan je een afspraak maken voor het bezoeken van de school. Inschrijven kan op volgende momenten:

- Broers en zussen: van 1 maart tot en met 14 maart 2018
Er is één uitzondering op deze regel. De tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar werden geboren, voldoen op de laatste instapdag (O-L-H Hemelvaart) van het schooljaar waarvoor men inschreef nog niet aan de leeftijdsvoorwaarden. Zij stappen pas in op 1 september van het daaropvolgende schooljaar. Om alle kleuters van eenzelfde kalenderjaar evenveel kansen te geven, kunnen de tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar geboren zijn zich inschrijven op hetzelfde ogenblik als de eerder op het kalenderjaar geboren kleuters, ook al stappen ze pas het daaropvolgende schooljaar in.

- Kinderen personeel: op 15 maart 2018

- Andere kinderen: vanaf 16 maart 2018

Inschrijven kan via e-mail naar directie@vbsdewegwijzer.be of telefonisch op het nummer 0477/81 00 74.

De capaciteit voor onze school voor schooljaar 2018-2019 is bepaald als volgt:

  • Maximum aantal kleuters per geboortejaar in de kleuterschool: 24
  • Maximum aantal leerlingen in de lagere school per klas: 24

De school volgt de voorrangsregels:

  • van broers en zussen van dezelfde leefeenheid
  • broers en zussen die bloedverwant zijn en niet op hetzelfde adres wonen
  • kinderen van personeel.

Pagina's