Home

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school en heeft als doel een steentje bij te dragen om de betrokkenheid van alle ouders bij het schoolgebeuren te verhogen. Samenwerking, communicatie en doorstroming van informatie zijn hierbij drie belangrijke sleutelbegrippen. De ouderraad ontwikkelt hiertoe diverse initiatieven om de banden tussen ouders, kinderen, leerkrachten, directie en schoolbestuur te versterken.

Zo tracht de ouderraad de ouders voldoende te informeren, organiseert ze ontmoetingsactiviteiten (bijv. kinderfuif, quiz, rommelmarktcafé… ), biedt ze ondersteuning (bijv. hulp bij schoolfeest, meewerkouders, klusjesdagen, fruitmoment . ) en neemt ze een beleidsvoorbereidende taak op zich (bijv. de schoolraad adviseren . ).

Werking

Maandelijkse vergadering

Maandelijks – in principe elke derde maandag van de maand – vergadert de ouderraad samen met de directie en iemand van het schoolteam om ideeën uit te werken, initiatieven allerhande op poten te zetten, allerlei thema’s te bespreken (o.a. anti-pestbeleid, de verkeerssituatie aan de school, de schoolrekening, schoolreizen…). De ouderraad heeft hierin ook een beleidsvoorbereidende taak (schoolraad adviseren) binnen de grenzen bepaald door het participatiedecreet.

Tijdens deze vergadering krijgt de ouderraad ook informatie over de dagdagelijkse werking binnen de school.

Initiatieven & bevoegdheden

 • een afvaardiging van de ouderraad is lid van de schoolraad
 • organiseren van pedagogische activiteiten (boekenbeurs, info-avonden…)
 • hulp aanbieden aan het schoolteam bij het realiseren van diverse activiteiten (bv. grootoudersfeest, carnavalsfeest, afscheidsrecepties 3e kleuterklas en 6e leerjaar, .)
 • organiseren van activiteiten om geld in het laatje te brengen (kinderfuif, quiz, rommelmarktcafé…)
 • aankopen van didactisch materiaal
 • aankopen van boeken en instaan voor de verdere uitbouw van de schoolbibliotheek
 • kinderen stimuleren in hun leesontwikkeling (KJV-werking)
 • contacten onderhouden met andere overleg-organisaties (bv. de verkeerscommissie, de cultuurraad)

Inkomsten

Inkomsten uit allerhande activiteiten dienen om extraatjes te financieren, waar binnen het schoolbudget geen plaats voor is:

 • de ouderraad financiert de komende jaren actief mee in de aankoop van de smartboards en bijbehorende hard- en software;
 • er worden jaarlijks boeken aangekocht voor de schoolbib en ook voor de kleuters;
 • in samenspraak met het schoolteam en directie kan een activiteit voor de kinderen mee gesponsord worden;
 • we kopen afscheidscadeautjes voor het 6e leerjaar en de 3e kleuterklas;
 • de ouderraad investeerde de voorbije jaren ook o.m. in de verfraaiing van de speelplaats, fototoestellen voor de leerkrachten en projectors en audiovisueel materiaal.

Waar het geld voor gebruikt wordt, hangt af van de noden van het moment en natuurlijk van de grootte van het budget.

Leden

Bestuur

Ruth Bosmans
Voorziter

Verantwoordelijke 2e Leerjaar

Verantwoordelijke 3e Leerjaar

E-mail
Anneleen Brebels
Onder-voorzitter
E-mail
Friedel Pas
Onder-voorzitter

Verantwoordelijke 6e Leerjaar

E-mail
Els Vermeiren
Secretaris
E-mail
Vanessa Bosmans
Penning-meester
E-mail

Leden

An-Sofie Dewaele

Verantwoordelijke peuterklas

Verantwoordelijke 2e kleuterklas A + B

Ilse Timmermans

Verantwoordelijke 1e kleuterklas

Ulrich Verbeêck

Verantwoordelijke 3e kleuterklas

Liesbeth Horckmans

Verantwoordelijke 1e leerjaar

Ellie Verschueren

Verantwoordelijke 4e leerjaar

Elke Van Camp

Verantwoordelijke 5e leerjaar

Marjolein Cazier
Dimitri Linten
Inge Degreve
Bart Vandorpe
Natascha Colot
Evert Pattyn
Sanne Fierens
Krista Vandromme
Marijke Stevens