Home

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school en heeft als doel een steentje bij te dragen om de betrokkenheid van alle ouders bij het schoolgebeuren te verhogen. Samenwerking, communicatie en doorstroming van informatie zijn hierbij drie belangrijke sleutelbegrippen. De ouderraad ontwikkelt hiertoe diverse initiatieven om de banden tussen ouders, kinderen, leerkrachten, directie en schoolbestuur te versterken.

Zo tracht de ouderraad de ouders voldoende te informeren, organiseert ze ontmoetingsactiviteiten (bijv. kinderfuif, quiz, kerstmarkt… ), biedt ze ondersteuning (bijv. hulp bij schoolfeest, meewerkouders, klusjesdagen, fruitmoment  ) en neemt ze een beleidsvoorbereidende taak op zich (bijv. de schoolraad adviseren  ).

Interesse?

De ouderraad van VBS De Wegwijzer werd opgericht per 1/9/18 voor een periode van 4 jaar cfr. de bepalingen van het Participatiedecreet. Elk jaar in september kan je als actief lid toetreden tot de ouderraad, maar ook tijdens het jaar mag je gerust al als officieus lid mee onze ploeg versterken. Ook naast de maandelijkse vergaderingen zijn helpende handen doorheen het schooljaar altijd welkom. Neem gerust contact op met de voorzitter of laat je interesse weten via een leerkracht, de directie of spreek ons aan de schoolpoort aan! Je kan ook een mail sturen naar ouderraad@vbsdewegwijzer.be of vul de enquête in op het klasplatform in de klas ouderraad

 

Werking

Maandelijkse vergadering

Maandelijks – in principe elke derde maandag van de maand – vergadert de ouderraad samen met de directie of iemand van het schoolteam om ideeën uit te werken, initiatieven allerhande op poten te zetten, allerlei thema’s te bespreken (o.a. anti-pestbeleid, de verkeerssituatie aan de school, de schoolrekening, schoolreizen…). De ouderraad heeft hierin ook een beleidsvoorbereidende taak (schoolraad adviseren) binnen de grenzen bepaald door het participatiedecreet.

Tijdens deze vergadering krijgt de ouderraad ook informatie over de dagdagelijkse werking binnen de school.

Initiatieven & bevoegdheden

 • een afvaardiging van de ouderraad is lid van de schoolraad
 • organiseren van pedagogische activiteiten (boekenbeurs, info-avonden…)
 • hulp aanbieden aan het schoolteam bij het realiseren van diverse activiteiten (bv. grootoudersfeest, carnavalsfeest, afscheidsrecepties 3e kleuterklas en 6e leerjaar, .)
 • organiseren van activiteiten om geld in het laatje te brengen (kinderfuif, quiz, kerstmarkt, schoolkalender, …)
 • aankopen van didactisch materiaal
 • aankopen van boeken en instaan voor de verdere uitbouw van de schoolbibliotheek
 • kinderen stimuleren in hun leesontwikkeling (KJV-werking)
 • contacten onderhouden met de gemeente en andere overleg-organisaties (bv. de Fietsersbond, het Lokaal Overlegplatform Kinderopvang, …)

Inkomsten

Inkomsten uit allerhande activiteiten dienen om extraatjes te financieren, waar binnen het schoolbudget geen plaats voor is:

 • de ouderraad financiert de komende jaren actief mee in de aankoop van de smartboards en bijbehorende hard- en software;
 • er worden jaarlijks boeken aangekocht voor de schoolbib en ook voor de kleuters;
 • in samenspraak met het schoolteam en directie kan een activiteit voor de kinderen mee gesponsord worden;
 • we kopen afscheidscadeautjes voor het 6e leerjaar en de 3e kleuterklas;
 • de ouderraad investeerde de voorbije jaren ook o.m. in de verfraaiing van de speelplaats, fototoestellen voor de leerkrachten en projectors en audiovisueel materiaal.

Waar het geld voor gebruikt wordt, hangt af van de noden van het moment en natuurlijk van de grootte van het budget.

Waarvoor kan u de leden van de ouderraad aanspreken?

Bezorgdheden over de werking van de school, de pedagogische aanpak van een leerkracht, of situaties rond pesten. Het zijn zaken die elke ouder wel eens kopzorgen kunnen bezorgen. De leden van de ouderraad zijn hier zeker op aanspreekbaar, maar zullen niet altijd een kant-en-klaar antwoord hebben om deze bezorgdheden weg te nemen. Bovendien valt ook niet alles onder de bevoegdheid van de ouderraad.

Hebt u een vraag of concrete zorg in verband met de schoolsituatie – in de breedste zin van het woord – van uw kind, tracht dan in eerste instantie de leerkracht of directie hier op aan te spreken. Is de drempel hiervoor te groot, dan kan een lid van de ouderraad hier ondersteuning bieden. Dit zal steeds discreet gebeuren.

Zowel leerkrachten als directie zijn ook per mail te bereiken, via <naam.leerkracht@vbsdewegwijzer.be>. De afspraak is dat zij minstens één keer per week hun mails bekijken en beantwoorden. Ook de ouderraad is per mail bereikbaar, via ouderraad@vbsdewegwijzer.be.

Leden

Bestuur

Ruth Bosmans
Voorziter

Verantwoordelijke 3e Leerjaar

Verantwoordelijke 4e Leerjaar

E-mail
Anneleen Brebels
Onder-voorzitter

Klasverantwoordelijke 2de Leerjaar

E-mail
Friedel Pas
Onder-voorzitter

Klasverantwoordelijk 6L

E-mail
Els Vermeiren
Secretaris

Klasverantwoordelijke 5de leerjaar

E-mail
An-Sofie Dewaele
Penning-meester

Verantwoordelijke 1ste kleuterklas

Verantwoordelijke 3e kleuterklas A

E-mail

Leden

Ilse Timmermans

Verantwoordelijke 2e kleuterklas

Ulrich Verbeêck

Verantwoordelijke 1ste leerjaar

Ellie Verschueren

Verantwoordelijke 2de leerjaar

Dimitri Linten
Inge Degreve
Bart Vandorpe
Natascha Colot
Evert Pattyn
Sanne Fierens
Ken Moerman

Klas verantwoordelijke 1st kleuterklas

Kim Wouters

Klasverantwoordelijke 3de kleuterklas B

Lisbeth Bouvier

Uw privacy

Om zijn activiteiten te kunnen uitvoeren heeft de ouderraad ook persoonsgegevens nodig. Dit betekend dat we eveneens een privacy verklaring hebben waarin we duidelijk maken wat en wanneer we aan gegevens bij houden en wat we daar mee doen.

Deze verklaring kan u hier lezen op het klasplatform.