Bestuur

v.z.w. Vrije School te Boortmeerbeek

Organigram

Algemene vergadering

  • Jos Van Sandtvoet

Raad van bestuur

  • Gerd Marissens (contactpersoon)
  • Hugo De Troyer
  • Leopold Carmen

Hoezo bestuur?

Elke school in Vlaanderen staat onder leiding van een schoolbestuur. Onze school wordt geleid door de v.z.w. “Vrije School te Boortmeerbeek”. Deze v.z.w. is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Voor de regelmatige leiding van de school delegeert de Algemene Vergadering een Raad van Bestuur.

De v.z.w. is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Alle leden van de v.z.w. zijn vanuit een christelijke levenshouding bekommerd om de leefbaarheid van de school, het welzijn van de kinderen, de leerkrachten, het administratief en ander personeel.

De uitvoering van sommige van deze taken én de dagelijkse leiding van de school worden toevertrouwd aan de directeur. Toch blijft de Algemene Vergadering de eindverantwoordelijke.

Dynamo7

Onze school is lid van de scholengemeenschap Dynamo7. De algemene website kan je vinden op: www.dynamo7.be.