Schooluren en opvang

Schooluren

De lessen beginnen stipt om 8u50 en eindigen om 15u25. Op woensdag eindigt de school om 12u05.

Voor- en naschoolse opvang

Wij organiseren voorschoolse opvang van 7u30 tot 8u35 en naschoolse opvang van 15u40 tot 17u45. Op woensdag van 12u15 tot 13u45u. De opvang vindt plaats op de school zelf.

Vergoeding: € 1 per kind en per begonnen halfuur. Voor gezinnen met meerdere kinderen in de opvang is dit € 0,75 per begonnen halfuur.

Buitenschoolse kinderopvang Ravot

Ouders kunnen gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang op Ravot voor zowel de voorschoolse opvang (7-8 uur) als de naschoolse opvang (einde school tot 19 uur). De opvang is kwaliteitsvol en erkend (fiscaal aftrekbaar) door Kind en Gezin. Ravot wordt uitgebaat door het OCMW en richt zich tot alle kinderen van de basisscholen in Boortmeerbeek. Gediplomeerde begeleiders werken een ontspannend, creatief en kwalitatief buitenschools aanbod uit voor uw kind. Dit gebeurt in een veilige omgeving op een aangename, rustige en avontuurlijke manier. De nadruk ligt op samen-buiten-spelen. Daarnaast kunnen uw kinderen ook deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Tijdens het schooljaar kunnen uw kinderen in een rustige ruimte huiswerk maken onder toezicht van een begeleider.
De gemeente regelt het busvervoer van de kinderen ’s morgens naar school en ‘s avonds van school naar Ravot. Dit vervoer is gratis. In onze school vertrekt de bus na schooltijd naar Ravot om 16u15. De kinderen die op school blijven, moeten door de ouders worden opgehaald ten laatste om 17u45.
Ouders moeten hun kinderen registreren willen ze voor de eerste keer gebruik maken van de opvang op Ravot. Inschrijven is enkel nodig tijdens de vakanties en op schoolvrije dagen. Op schooldagen hoeft u niet in te schrijven voor de opvang.

Ravot organiseert infomomenten voor belangstellende ouders. U krijgt een rondleiding en uitleg over de kwaliteitsvolle werking. De data kunt u terug vinden op www.ravot.be. Meer informatie over Ravot kunt u nalezen op de website: www.ravot.be of navragen bij de teamcoördinator, Liesbeth Guinier, Ravesteinstraat 84, 3191 Boortmeerbeek/Hever, tel. 015/ 50 06 80, e-mail: info@ravot.be.