Hoe begeleiden we je kind?

De leerlingenbegeleiding in onze school is een samenwerking tussen verschillende partners. We betrekken steeds de klasleerkracht, de leerling zelf en de ouders bij de opvolging van een kind. Indien nodig vragen we extra hulp aan het CLB of schakelen we externe partijen zoals logo, kiné, ondersteuningsnetwerk, … in.

De evolutie van een kind wordt bijgehouden in een digitaal leerlingvolgsysteem. Hierin noteren wij alle belangrijke informatie die kan helpen bij de verdere opvolging van een kind. Dit zijn bijvoorbeeld verslagen van de oudercontacten, gesprekken met de zorgcoördinator, observaties in de klas, testresultaten, redelijke aanpassingen, klasbesprekingen, kindgesprekken, enz.

We baseren onze begeleiding op het zorgcontinuüm. Hierdoor beperken we ons niet enkel tot de leerlingen die nood hebben aan extra begeleiding, maar werken we ook aan de brede basiszorg in de klas. Wanneer blijkt dat de brede basiszorg in de klas niet voldoende is voor een kind, schakelen we over naar verhoogde zorg (extra ondersteuning in de klas) of uitbreiding van de zorg (opstarten van logo, kine, ondersteuningsnetwerk, …). In uitzonderlijke gevallen starten we een individueel aangepast curriculum op.

Verder willen we een kind zo goed mogelijk begeleiden tijdens de overgangen tussen de verschillende klassen. We doen dit aan de hand van overgangsgesprekken met de leerkrachten waarbij we elk kind individueel bespreken. We besteden extra aandacht aan de start in onze peuterklas, maar vooral ook aan de overgangen tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar en tussen het zesde leerjaar en het secundair onderwijs.

Tot slot vinden we het heel belangrijk dat elk kind kan zijn wie hij/zij is. Iedereen is welkom, ongeacht zijn/haar achtergrond of voorkeuren.

Info

Het CLB is open van maandag tot vrijdag van 8.30u. tot 12.30u. en van 13u. tot 16u. Aansluitend is het CLB telefonisch bereikbaar tussen 8u. en 8.30u. en op maandag, dinsdag en donderdag van 16u. tot 18u. (niet tijdens schoolvakanties).
Wens je meer informatie over de werking van het CLB? Of wil je weten welke CLB-medewerker verbonden is aan onze school? Dan verwijzen we u graag naar de website van het CLB.