Het aanpakken van pesten is niet eenvoudig en vraagt betrokkenheid van alle partijen. Het raakt zelden of nooit opgelost door er louter op te vertrouwen dat de school dit wel alleen zal aanpakken. Talloze onderzoeken tonen aan dat bij pesterijen, naast de school (en de kinderen zelf) ook de ouders een rol te spelen hebben, om de situatie uiteindelijk op te lossen.

Het VCOV (Vereniging van Katholieke Ouder Verenigingen) waar onze ouderraad deel van uit maakt, heeft hierover een paar jaar geleden een zeer nuttige brochure uitgebracht. Klik hier om de brochure te lezen.

Ook de volgende leestips willen we jullie zeker niet onthouden:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/14/vijf-tips-voor-als-je-kind-gepest-wordt

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/12/anatomie-van-de-pestkop/