De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school en heeft als doel een steentje bij te dragen om de betrokkenheid van alle ouders bij het schoolgebeuren te verhogen. Samenwerking, communicatie en doorstroming van informatie zijn hierbij drie belangrijke sleutelbegrippen. De ouderraad ontwikkelt hiertoe diverse initiatieven om de banden tussen ouders, kinderen, leerkrachten, directie en schoolbestuur te versterken.

Zo tracht de ouderraad de ouders voldoende te informeren, organiseert ze ontmoetingsactiviteiten (bijv. kinderfuif, quiz, kerstmarkt, …), biedt ze ondersteuning (bijv. hulp bij schoolfeest, meewerkouders, klusjesdagen, fruitmoment) en neemt ze een beleidsvoorbereidende taak op zich (bijv. de schoolraad adviseren).