In de schoolraad zitten vertegenwoordigers van ouders (afgevaardigd uit de ouderraad), vertegenwoordigers van het personeel en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Voor onze school zit in die laatste groep altijd iemand van de Bergfeestvrienden. Zo’n 3-4 keer per jaar gaan we in overleg met het schoolbestuur en de directie over alle thema’s die invloed hebben op het schoolleven. Verschillende invalshoeken worden zo samen gelegd zodat een voorstel tot verandering van alle kanten belicht wordt. Een beslissing die gedragen wordt door alle partijen heeft altijd meer kans tot slagen.

Mogelijke agendapunten :

 1. de bepaling van het profiel van de directeur;
 2. het studieaanbod;
 3. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;
 4. de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer;
 5. de vaststelling van het nascholingsbeleid;
 6. het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;
 7. het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen:
  a. het schoolreglement;
  b. het schoolwerkplan in het basisonderwijs;
  c. het beleid op leerlingenbegeleiding en de afspraken over de samenwerking tussen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding;
 8. de infrastructuurwerken
 9. de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
 10. het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen
 11. het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van een schooldoorlichting;

Leden

Bart VandorpeVoorzitter
Morgane SmetsSecretaris
Jelle BuysVertegenwoordiger leerkrachten
Chris ServaesVertegenwoordiger leerkrachten
Pascale Van ParijsVertegenwoordiger leerkrachten
Bart DomsVertegenwoordiger lokale gemeenschap
Herman BedertVertegenwoordiger lokale gemeenschap en Bergfeestvrienden
Evert PattynVertegenwoordiger ouders
Hilke VangrunderbeekVertegenwoordiger ouders