Voor elke klasgroep wordt een ouder aangeduid die fungeert als eerste aanspreekpunt voor de ouders van deze klas. Hij of zij zal een verbindingsrol spelen tussen de ouders en de leerkracht. Het blijft de bedoeling dat ouders rechtstreeks de klasleerkracht aanspreken, maar deze persoon kan zorgen voor verbinding of eventueel iets meenemen naar de directie op schoolniveau.

KlasVerantwoordelijke
PeuterklasJolien Michiels
1ste kleuterklasJolien Michiels
2de kleuterklasMarijke Stevens
3de kleuterklasHilke Vangrunderbeek
1ste leerjaarKen Moerman
2de leerjaarThomas Jansen
3de leerjaar ABart Vandorpe
3de leerjaar BVirginie Verschoore
4de leerjaarFreya Priëls
5de leerjaarEllie
6de leerjaarSofie