Aanmelden en inschrijven

Hieronder vindt u het persbericht naar aanleiding van de nieuwe manier van aanmelden en inschrijven in de scholen van Boortmeerbeek. Via deze link kan je de brochure van de gemeente hierover inkijken.

Alle Boortmeerbeekse basisscholen kiezen voor digitaal aanmeldsysteem

Nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen die naar school willen gaan in een van de
Boortmeerbeekse basisscholen moeten zich vanaf dit schooljaar vooraf digitaal aanmelden.
Tussen 28 februari 2023 en 21 maart 2023 melden ouders hun kinderen aan voor de scholen
van hun keuze. Volgens vooraf vastgelegde criteria worden de kinderen automatisch gelinkt
aan de scholen. Zo snel mogelijk aanmelden is niet nodig aangezien de volgorde van
aanmelden geen invloed heeft op de toewijzing van de plaats.

Vanaf nu kunnen ouders zich beginnen voor te bereiden op de digitale
aanmeldingsprocedure. Om een goed onderbouwde keuze te maken, is het in deze periode
erg belangrijk dat ouders het pedagogisch project van de scholen waarin ze geïnteresseerd
zijn goed lezen. Daarnaast zijn er scholen die infoavonden organiseren of kunnen ouders de
sfeer al eens gaan opsnuiven in de school van hun keuze via een bezoek na afspraak.

Vanaf 28 februari om 12 uur tot 21 maart om 12 uur melden ouders hun kinderen aan voor
de school van hun keuze. Om de kans op een inschrijving te verhogen, selecteren ouders
best zo veel mogelijk scholen. Het opgeven van verschillende scholen heeft geen invloed op
de eerste keuze. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode worden de kinderen
toegewezen aan de scholen. Het criterium schoolkeuze is hierbij van groot belang. Wanneer
er voor een bepaalde school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt er rekening
gehouden met de afstand tot de school in vogelvlucht. De ouders ontvangen vervolgens een
brief of een mail met informatie over het resultaat van de aanmelding. Deze brief vormt de
basis om hun kind te kunnen inschrijven.

Als een kind niet aangemeld werd tijdens de aanmeldingsperiode, dan zullen de ouders
moeten wachten tot 23 mei om hun kind in te schrijven via de vrije inschrijvingen.

Alle scholen in Boortmeerbeek zullen werken volgens dezelfde afspraken. Sommige
scholen hebben minder plaatsen dan leerlingen die willen inschrijven. Met dit nieuwe
aanmeldsysteem krijgt iedereen een gelijke kans om in te schrijven in een school naar
keuze.